Search Jobs
กรุณาระบุ : ชื่อตำแหน่ง,ที่อยู่,ชื่อบริษัท เป็นต้น

  

งานใหม่ล่าสุด
1. หัวหน้าพนักงาน (Supervisor) ร้านไอศกรีม White Rabbit สาขา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ (Full-time)
White Rabbit
เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี
ประกาศเมื่อ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53
ติดต่อ อร
โทร.089-668-4357
whiterabbityogurt@gmail.com
2. พ่อครัวอาหารไทย (COOK-II)
โรงแรมไท-ปัน
เลขที่ 25 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประกาศเมื่อ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
โทร.0-2260-9888 ต่อ 2019 หรือ 2009
hrm@taipanhotel.com
3. พ่อครัวอาหารยุโป (COOK-I)
โรงแรมไท-ปัน
เลขที่ 25 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประกาศเมื่อ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
โทร.0-2260-9888 ต่อ 2019 หรือ 2009
hrm@taipanhotel.com
4. พนักงานล้างจาน (STEWARD)
โรงแรมไท-ปัน
เลขที่ 25 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประกาศเมื่อ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
โทร.0-2260-9888 ต่อ 2019 หรือ 2009
hrm@taipanhotel.com
5. พนักงานทำความสะอาดทั่วไป (CLEANER)
โรงแรมไท-ปัน
เลขที่ 25 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประกาศเมื่อ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
โทร.0-2260-9888 ต่อ 2019 หรือ 2009
hrm@taipanhotel.com
6. พนักงานรับชำระเงิน (FRONT CASHIER)
โรงแรมไท-ปัน
เลขที่ 25 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประกาศเมื่อ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
โทร.0-2260-9888 ต่อ 2019 หรือ 2009
hrm@taipanhotel.com
7. พนักงานต้อนรับ (RECEPTIONIST)
โรงแรมไท-ปัน
เลขที่ 25 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประกาศเมื่อ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
โทร.0-2260-9888 ต่อ 2019 หรือ 2009
hrm@taipanhotel.com
8. Hotel Manager
โรงแรมไท-ปัน
เลขที่ 25 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประกาศเมื่อ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
โทร.0-2260-9888 ต่อ 2019 หรือ 2009
hrm@taipanhotel.com
9. ช่างพิมพ์ออฟเซต
บริษัท สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ จำกัด
1139/41 ถ.เพชรเกษม ซอย 4 (ตรอกมีนมณี 1) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ประกาศเมื่อ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
โทร.0-2466-0875, 0-2465-5061
10. เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร
บริษัท สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ จำกัด
1139/41 ถ.เพชรเกษม ซอย 4 (ตรอกมีนมณี 1) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ประกาศเมื่อ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
โทร.0-2466-0875, 0-2465-5061
11. ฝ่ายบัญชีการเงิน
บริษัท สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ จำกัด
1139/41 ถ.เพชรเกษม ซอย 4 (ตรอกมีนมณี 1) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ประกาศเมื่อ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
โทร.0-2466-0875, 0-2465-5061
12. ฝ่ายประสานงานขาย
บริษัท สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ จำกัด
1139/41 ถ.เพชรเกษม ซอย 4 (ตรอกมีนมณี 1) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ประกาศเมื่อ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
โทร.0-2466-0875, 0-2465-5061
13. พนักงานขับรถ
บริษัท กอล์ฟ วัน เฟรนไชส์ สโตร์ จำกัด
180 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ประกาศเมื่อ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
โทร.02-3989328-9
14. พนักงานขายหน้าร้าน
บริษัท กอล์ฟ วัน เฟรนไชส์ สโตร์ จำกัด
180 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ประกาศเมื่อ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
โทร.02-3989328-9
15. พนักงานบัญชี
บริษัท กอล์ฟ วัน เฟรนไชส์ สโตร์ จำกัด
180 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ประกาศเมื่อ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
โทร.02-3989328-9
16. พนักงานขาย
บริษัท สีอีซามุไทย จำกัด
เลขที่ 81 ถ.ประดิพัทธิ์ ซอย 9 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ประกาศเมื่อ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
โทร.02-279-9060,02-279-9162,02-618-6938-41
17. พนักงานขายสินค้าบีเฮิร์บ
บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด
548/15 ซอยไสวสุวรรณ ถนนกรุงเทพฯ-นนท์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ประกาศเมื่อ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร.0-2556-1108-9
bkk__rice@hotmail.com
18. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Trainer)
บริษัท ไอยมิตร จำกัด
บริษัท ไอยมิตร จำกัด อาคาร เอส เอสพี ทาวเวอร์3 ชั้น 15 เลขที่ 88 ยูนิตเอ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ประกาศเมื่อ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคลคล
19. พนักงานขาย
บริษัท เอสไฟฟ์ เทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 21 ซ.พระยาดำรงค์ ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ประกาศเมื่อ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
โทร.0-2633-0371-4
20. พนักงานขับรถส่งของ
บริษัท เอสไฟฟ์ เทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 21 ซ.พระยาดำรงค์ ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ประกาศเมื่อ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
โทร.0-2633-0371-4

 


ค้นหา


 
 

กฎหมาย/ทนายความ งานพิมพ์/Graphic Design การขาย/การตลาด(Sale/Marketing) เกษตร/การปศุสัตว์/การประมง งานเขียนแบบ/ออกแบบ โปรแกรมเมอร์/คอมพิวเตอร์/ผู้ดูแลระบบ ครู/อาจารย์/คุรุศาสตร์/งานการศึกษา งานโฆษณา/ครีเอทีพ/ช่างภาพ งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก งานบริการทั่วไป/บริกร งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง จัดซื้อ/คลังสินค้า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน นำเข้า/ส่งออก/งานด้านต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า บัญชี/การเงิน-การธนาคาร ฝ่ายบุคคล/ฝึกอบรม/Training ล่าม/แปลภาษา/พิสูจน์อักษร ผู้จัดการทั่วไป/งานบริหาร/ผู้อำนวยการ พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร/ISO แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร โยธา/สถาปัตย์/ออกแบบตกแต่ง โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ การโรงแรม/การท่องเที่ยว เลขานุการ วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ วิศวกรขาย Service/Sale Engineer เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์ สุขภาพ/ความงาม/เสริมสวย ออกแบบ/ดีไซด์เนอร์/ช่างแพทเทิร์น หุ้น/การประกันภัย Web programer/Web Design/Webmaster แม่บ้าน/พนักงานทำความสะอาด พนักงานขับรถ/ขนสินค้า ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์ ช่างคอมพิวเตอร์/ITSupporter ช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวกรเครื่องกล/อุตสาหกรรม วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ วิศวกรประเภทอื่นๆ งานอื่นๆ รักษาความปลอดภัย พนักงานรับโทรศัพท์ 
 

Copyright 2008-2010 iThaiJob.com by Bangkok Solutions Co.,Ltd.
92/46-47 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 17 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-237-7755 แฟกซ์. 02-237-7900