image
เจ้าหน้าที่ธุรการและสนับสนุนธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
12,000 - 15,000
1
บริษัท บริษัท อีซี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รายละเอียดงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
สวัสดิการ
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้าและ BRT
รถเมล์
ตำแหน่งอื่นๆ ที่เปิดรับ