รายละเอียดตำแหน่ง :: พนักงานรับชำระเงิน (FRONT CASHIER)

Print Date: 2019-07-16

โรงแรมไท-ปัน [27536]
เลขที่ 25 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ กรุงเทพมหานคร 10110
โทร.0-2260-9888 ต่อ 2019 หรือ 2009 แฟกซ์.0-2259-7908

โรงแรม 

ลักษณะงาน :
คุณสมบัติ : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
สามารถทำงานเป็นกะได้
ประเภทการจ้าง : Full Time
จำนวน : ไม่ระบุ อัตรา
เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วุฒิการศึกษา :
เพศ : ชาย/หญิง
ประสบการณ์ :
สถานที่ปฏิบัติงาน : เลขที่ 25 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
วิธีการสมัคร :
  • ด้วยตนเอง
  • ติดต่อ
  • ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล Tel: 0-2260-9888 ต่อ 2019 หรือ 2009 E-mail: hrm@taipanhotel.com
    แผนที่