รายละเอียดตำแหน่ง :: พนักงานขายหน้าร้าน

Print Date: 2019-05-20

บริษัท กอล์ฟ วัน เฟรนไชส์ สโตร์ จำกัด [27534]
180 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน กรุงเทพมหานคร 10250
โทร.02-3989328-9

เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์กอล์ฟจากต่างประเทศ 

ลักษณะงาน :
คุณสมบัติ : ชาย/หญิง
ประเภทการจ้าง : Full Time
จำนวน : ไม่ระบุ อัตรา
เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วุฒิการศึกษา :
เพศ : ชาย/หญิง
ประสบการณ์ :
สถานที่ปฏิบัติงาน : 180 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
วิธีการสมัคร :
  • ติดต่อ
  • ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล Tel: 02-3989328-9
    แผนที่