รายละเอียดตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Trainer)

Print Date: 2019-03-19

บริษัท ไอยมิตร จำกัด [11102]
บริษัท ไอยมิตร จำกัด อาคาร เอส เอสพี ทาวเวอร์3 ชั้น 15 เลขที่ 88 ยูนิตเอ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร.0-2236-1188 แฟกซ์.0-2236-9688

 

ลักษณะงาน :
คุณสมบัติ : สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
หากมีประสบการณ์ ทางธุรกิจประกันภัย และประกันชีวิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำ Presentation ได้
บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาและสร้างแรงจูงใจ
มีทักษะในการพูดคุย และการนำเสนอ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ Ms Office และโปรแกรมสำเร็จรูป
ต้องการผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี
และมีทักษะในการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
ประเภทการจ้าง : Full Time
จำนวน : ไม่ระบุ อัตรา
เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วุฒิการศึกษา :
เพศ : ชาย/หญิง
ประสบการณ์ :
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ไอยมิตร จำกัด อาคาร ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 15 เลขที่ 88 ยูนิตเอ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
วิธีการสมัคร :
  • ด้วยตนเอง
  • ไปรษณีย์
  • ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคลคล Tel: 0-2236-1188
    แผนที่