รายละเอียดตำแหน่ง :: พนักงานขาย

Print Date: 2019-05-20

บริษัท เอสไฟฟ์ เทคโนโลยี จำกัด [27532]
เลขที่ 21 ซ.พระยาดำรงค์ ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร 10500
โทร.0-2633-0371-4 แฟกซ์.0-2633-0378-9

ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ฮาร์ดแวร์ และเป็นตัวแทนจำหน่ายกาว LOCTITE 

ลักษณะงาน :
คุณสมบัติ : วุฒิม.6 หรือปวช.ขึ้นไป
ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
มีใบอนุญาตขับขี่ มีพาหนะส่วนตัว
ประเภทการจ้าง : Full Time
จำนวน : ไม่ระบุ อัตรา
เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วุฒิการศึกษา :
เพศ : ชาย/หญิง
ประสบการณ์ :
สถานที่ปฏิบัติงาน : เลขที่ 21 ซ.พระยาดำรงค์ ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
วิธีการสมัคร :
  • ด้วยตนเอง
  • ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล Tel: 0-2633-0371-4
    แผนที่