บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1/1 ม.7 ต.บางคูวัด ปทุมธานี 12000
โทร.02-976-5290-9 แฟกซ์.02-976-5023

ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ (ประเภทคอยล์) บริษัทเปิดดำเนินการมาเป็นเวลา 25 ปี ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อการขยายงานในตำแหน่งดังนี้


 
Apply Now  >>      
ผู้จัดการฝ่ายขนส่งและคลังสินค้า (ปฏิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)
ประกาศเมื่อ ๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ๏ฟฝศจิก๏ฟฝยน 2553
ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร
  เก็บเข้าแฟ้ม | ส่งต่อประกาศ | พิมพ์
         
คุณสมบัติ :
   
    มีประสบการณ์ด้านบริหารสินค้าและพัสดุคงคลัง ด้านการวางแผนการจัดการด้านขนส่ง
ผ่านการอบรมการบริหารคลังสินค้า การขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
มีทักษะด้านการควบคุมกระบวนการขนส่งและคลังสินค้าให้ได้ตามระเบียบและนโยบายของบริษัท
         
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
   
    - ชาย/หญิง - อายุไม่น้อยกว่า 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
- ไม่จำกัดประสบการณ์
     
สถานที่ปฏิบัติงาน :
   
     เลขที่ 1/1 ม.7 ถ.บางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง ปทุมธานี
       
ระดับเงินเดือน:
   
    ตามที่ตกลง
       
ประเภทการจ้าง:
   
    Full Time
     
วิธีการสมัคร :
   
   
 • ติดต่อ
 •      
  ติดต่อ :
     
      คุณบางเอิญ หลอดทอง Tel: 02-976-5290-9 E-mail: personel@coilinter.com
       
     
  ตำแหน่งงานอื่นๆ ในสาขาเดียวกัน

  ตำแหน่งงาน

  บริษัท
  เงินเดือน
  Hotel Manager [ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  โรงแรมไท-ปัน ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการฝ่ายขาย ประจำจังหวัดเชียงใหม่, ชลบุรี [ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร [ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท์ เรียลตี้ จำกัด 7000 -12000
  ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร (ระบบบริหารจัดการ) [ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท์ เรียลตี้ จำกัด 15000 -20000
  ผู้จัดการอาคาร (ระบบบริหารจัดการ) [ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท์ เรียลตี้ จำกัด 15000 -30000
  ผู้จัดการปฏิบัติการ (Operation) [ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท์ เรียลตี้ จำกัด 15000 -25000
  หัวหน้าส่วนผลิตภัณฑ์การตลาด/พัฒนาช่องทางจัดจำหน่าย [ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด (CAPTAIN COATING CO., LTD.) ตามที่ตกลง
  หัวหน้าฝ่ายขายโครงการ (ด้านอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัทสถาปนิก) [ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด (CAPTAIN COATING CO., LTD.) ตามที่ตกลง
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง [ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ [ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการโครงการ [ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด ตามที่ตกลง
  Project Co-ordinate Manager [ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการแผนก NPI (New Product Introduction Division) ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ (ปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ) [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  Special Project Leader (หัวหน้าโครงการพิเศษ) ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการแผนกบริหารทั่วไป (ปฏิบัติงานจังหวัดชลบุรี) [ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  Assistant It Department Manager (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี) [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  Quality Assurance Manager (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี ชลบุรี) [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งและคลังสินค้า (ปฏิบัติงานจังหวัดปทุมธานี) [ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  Foreign Business Manager (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี) [ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการแผนกอบรมและพัฒนา (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี) [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (ปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ) [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการแผนกผลิต (ปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี) [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการฝ่ายระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  ผู้บริหาร [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิ้ง เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการฝ่ายขาย [ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง (ปฏิบัติงานที่นิคมฯ เวลโกร์ว ซ.6) [ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด [ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการสาขา [ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  Slimming Plus Institution ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการฝ่ายผลิตและติดตั้ง [ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท อัลท็อป จำกัด ตามที่ตกลง
  Page: 1 of 39 page(s)
  แสดง : page 10 25 50 100

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป
   
  Copyright 2008-2010 iThaiJob.com by Bangkok Solutions Co.,Ltd.
  92/46-47 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 17 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-237-7755 แฟกซ์. 02-237-7900