บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
141/35 ชั้น 23 อาคารสกุลไทยสุรวงศ์ ทาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10500
โทร.022375559 แฟกซ์.022375333

ประกอบธุรกิจขายปลีก ขายส่ง และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ชื่อ TG FONE , CHERRY SHOP , NOKIA SHOP , DTAC SHOP , ปัจจุบันมีสาขากว่า 70 สาขาทั่วประเทศ และมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง


สวัสดิการ
ประกันสังคม , ประกันสุขภาพหมู่ , เงินช่วยเหลือคลอดบุตร , เงินช่วยเหลือแต่งงาน , เงินช่วยค่าทำศพ , พักร้อน ,ค่านำมันรถ (บางตำแหน่ง) , ค่าเสื่อม (บางตำแหน่ง)

 
Apply Now  >>      
ผู้จัดการแผนกบุคคล (สรรหาว่าจ้าง) ประจำสำนักงานใหญ่
ประกาศเมื่อ ๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ๏ฟฝศจิก๏ฟฝยน 2553
ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร
  เก็บเข้าแฟ้ม | ส่งต่อประกาศ | พิมพ์
         
คุณสมบัติ :
   
    วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
หรือผ่านงานด้านสรรหาว่าจ้างในธุรกิจค้าปลีก, สินค้าอุปโภคบริโภค, เครื่องใช้ไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
         
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
   
    - ชาย/หญิง
- อายุตั้งแต่ 35 ถึง 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
     
สถานที่ปฏิบัติงาน :
   
     141/35 ชั้น 23 อาคารสกุลไทยสุรวงศ์ ทาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
       
จำนวน :
   
    1 อัตรา  

 

     
ระดับเงินเดือน:
   
    รายได้ 20000 - 35000
       
ประเภทการจ้าง:
   
    Full Time
     
วิธีการสมัคร :
   
   
 • ด้วยตนเอง
 • http://www.tgfone.com
 •      
  ติดต่อ :
     
      ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Tel: 022375559, 0-2634-1299 ต่อ 110-115 ทุกวันจ้นทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. E-mail: varangluck_m@tgfone.com
       
     
  ตำแหน่งงานอื่นๆ ในสาขาเดียวกัน

  ตำแหน่งงาน

  บริษัท
  เงินเดือน
  นักทรัพยากรบุคคล [ 8 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 54 ]
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 11000
  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Trainer) [ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ไอยมิตร จำกัด ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่บุคคลประจำหน่วยงาน, ประจำสำนักงาน [ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี) [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการแผนกบุคคล (สรรหาว่าจ้าง) ประจำสำนักงานใหญ่ [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด รายได้ 20000 -35000
  บุคคล [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท เอฟ ทีเจเนเรชั่น จำกัด (พัฒนาการ ใกล้ม.เกษมบัณฑิต) 12000 บาท
  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล [ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท สหศิลป์ ไฮเทค จำกัด ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, หัวหน้าแผนกบุคคล-ธุรการ [ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง [ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ประจำนิคมฯ เวลโกร์ว) [ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่บุคคล [ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซีวีเอส ดีไซน์ แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ตามที่ตกลง
  วิทยากรอบรม ผู้จัดการบุคคล [ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  มัณดาวีต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม [ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม [ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล [ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ลัคกี้ การเม้นท์ แฟคตอรี่ จำกัด ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล [ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตามที่ตกลง
  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล [ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (KBS) ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและประเมินผล [ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่สรรหา/ว่าจ้าง [ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล [ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ [ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ [ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาองค์กร [ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง [ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ (รายวัน) [ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ค่าจ้าง 320 -370
  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม [ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  พนักงาน แผนกพัฒนาและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน [ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7) ตามที่ตกลง
  Human Resource and Hunam Resource (All Business Group) [ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  Recruitment Manager (All Business Group) [ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่บุคคล [ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท พลาสโต้แพ็ค จำกัด ตามที่ตกลง
  Page: 1 of 9 page(s)
  แสดง : page 10 25 50 100

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป
   
  Copyright 2008-2010 iThaiJob.com by Bangkok Solutions Co.,Ltd.
  92/46-47 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 17 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-237-7755 แฟกซ์. 02-237-7900