บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)
1741 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 10120
โทร.0-2678-1051-5 ต่อ 589, 591 แฟกซ์.0-2678-1051 ต่อ 594

ผู้นำด้านการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติก สติ๊กเกอร์ หลอดลามิเนต สำหรับบรรจุยาสีฟัน ฟิล์ม โอ พี. พี. ฟิล์มซี พี. พี. ฟิล์มแมททัลไลซ์ ฟิล์มยืดพันพาเลท ฟิล์มลามิเนต ฟิล์มผนึกสุญญากาศ ฟิล์มป้องกันการขีดข่วน และฟิล์มหด สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ต่างๆ บริษัทมีโรงงานร่วมทุนกับประเทศมาเลเซีย และเวียตนาม


 
Apply Now  >>      
หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง (ปฏิบัติงานที่นิคมฯ เวลโกร์ว ซ.6)
ประกาศเมื่อ ๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ๏ฟฝศจิก๏ฟฝยน 2553
ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร
  เก็บเข้าแฟ้ม | ส่งต่อประกาศ | พิมพ์
         
คุณสมบัติ :
   
    สามารถใช้ Computer MS Excel โปรแกรมเขียนแบบ เช่น AutoCAD โปรแกรมออกแบบทางด้านวงจรไฟฟ้า มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านการออกแบบเครื่องจักรได้เป็นอย่างดี
มีความรู้ทางด้าน PLC INVERTER และ MOTOR อย่างดี
มีความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์ (Strength of Material) เป็นอย่างดี
มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษดี สามารถอ่านและเข้าใจหนังสือและบทความทางด้านเทคนิคการพิมพ์และวิศวกรรม มีความคิดริเริ่ม
ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีสัจจะ มีระเบียบวินัย
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหา
ตาไม่บอดสีและพร้อมที่จะลงมือภาคปฏิบัติ
         
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
   
    - ชาย/หญิง
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- ไม่จำกัดประสบการณ์
     
สถานที่ปฏิบัติงาน :
   
     (ปฏิบัติงานที่นิคมฯ เวลโกร์ว ซ.6) กรุงเทพมหานคร
       
ระดับเงินเดือน:
   
    ตามที่ตกลง
       
ประเภทการจ้าง:
   
    Full Time
     
วิธีการสมัคร :
   
   
 • ติดต่อ
 • http://www.topp.co.th
 •      
  ติดต่อ :
     
      คุณเกศสรินทร์, คุณอำภาภรณ์ Tel: 0-2678-1051-5 ต่อ 589, 591 E-mail: hr@topp.co.th
       
     
  ตำแหน่งงานอื่นๆ ในสาขาเดียวกัน

  ตำแหน่งงาน

  บริษัท
  เงินเดือน
  Hotel Manager [ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  โรงแรมไท-ปัน ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการฝ่ายขาย ประจำจังหวัดเชียงใหม่, ชลบุรี [ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร [ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท์ เรียลตี้ จำกัด 7000 -12000
  ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร (ระบบบริหารจัดการ) [ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท์ เรียลตี้ จำกัด 15000 -20000
  ผู้จัดการอาคาร (ระบบบริหารจัดการ) [ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท์ เรียลตี้ จำกัด 15000 -30000
  ผู้จัดการปฏิบัติการ (Operation) [ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท์ เรียลตี้ จำกัด 15000 -25000
  หัวหน้าส่วนผลิตภัณฑ์การตลาด/พัฒนาช่องทางจัดจำหน่าย [ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด (CAPTAIN COATING CO., LTD.) ตามที่ตกลง
  หัวหน้าฝ่ายขายโครงการ (ด้านอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัทสถาปนิก) [ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด (CAPTAIN COATING CO., LTD.) ตามที่ตกลง
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง [ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ [ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการโครงการ [ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด ตามที่ตกลง
  Project Co-ordinate Manager [ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการแผนก NPI (New Product Introduction Division) ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ (ปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ) [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  Special Project Leader (หัวหน้าโครงการพิเศษ) ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการแผนกบริหารทั่วไป (ปฏิบัติงานจังหวัดชลบุรี) [ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  Assistant It Department Manager (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี) [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  Quality Assurance Manager (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี ชลบุรี) [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งและคลังสินค้า (ปฏิบัติงานจังหวัดปทุมธานี) [ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  Foreign Business Manager (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี) [ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการแผนกอบรมและพัฒนา (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี) [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (ปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ) [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการแผนกผลิต (ปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี) [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการฝ่ายระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  ผู้บริหาร [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิ้ง เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการฝ่ายขาย [ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง (ปฏิบัติงานที่นิคมฯ เวลโกร์ว ซ.6) [ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด [ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการสาขา [ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  Slimming Plus Institution ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการฝ่ายผลิตและติดตั้ง [ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท อัลท็อป จำกัด ตามที่ตกลง
  Page: 1 of 39 page(s)
  แสดง : page 10 25 50 100

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป
   
  Copyright 2008-2010 iThaiJob.com by Bangkok Solutions Co.,Ltd.
  92/46-47 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 17 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-237-7755 แฟกซ์. 02-237-7900