บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
44/1 ชั้น 11 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร.02-643-0280 ต่อ 203 แฟกซ์.02-643-0293

ดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยแทนบริษัทประกันภัยทุกบริษัทและรับประกันภัยตาม พ.ร.บ. มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริการทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดดังนี้


 
Apply Now  >>      
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ประกาศเมื่อ ๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ๏ฟฝศจิก๏ฟฝยน 2553
ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร
  เก็บเข้าแฟ้ม | ส่งต่อประกาศ | พิมพ์
         
คุณสมบัติ :
   
    สาขา สาขาเศรษฐศาสตร์, บริหารทั่วไป, การจัดการ, นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะการติดต่อและประสานงาน การทำงานเป็นทีมเป็นอย่างดี
มีความรู้ความสามารถในด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS WORD และ MS EXCEL เป็นอย่างดี
         
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
   
    - ชาย/หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
     
สถานที่ปฏิบัติงาน :
   
     44/1 ชั้น 11 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
       
จำนวน :
   
    2 อัตรา  

 

     
ระดับเงินเดือน:
   
    ตามที่ตกลง
       
ประเภทการจ้าง:
   
    Full Time
     
วิธีการสมัคร :
   
   
 • ด้วยตนเอง
 • E-mail
 • www.rvp.co.th
 •      
  ติดต่อ :
     
      คุณพีรสิทธิ์ ภัควันต์ Tel: 02-1009191 ต่อ 5203, 5200 E-mail: peerasitk@rvp.co.th
       
     
  ตำแหน่งงานอื่นๆ ในสาขาเดียวกัน

  ตำแหน่งงาน

  บริษัท
  เงินเดือน
  นักทรัพยากรบุคคล [ 8 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 54 ]
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 11000
  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Trainer) [ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ไอยมิตร จำกัด ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่บุคคลประจำหน่วยงาน, ประจำสำนักงาน [ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี) [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการแผนกบุคคล (สรรหาว่าจ้าง) ประจำสำนักงานใหญ่ [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด รายได้ 20000 -35000
  บุคคล [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท เอฟ ทีเจเนเรชั่น จำกัด (พัฒนาการ ใกล้ม.เกษมบัณฑิต) 12000 บาท
  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล [ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท สหศิลป์ ไฮเทค จำกัด ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, หัวหน้าแผนกบุคคล-ธุรการ [ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง [ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ประจำนิคมฯ เวลโกร์ว) [ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่บุคคล [ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซีวีเอส ดีไซน์ แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ตามที่ตกลง
  วิทยากรอบรม ผู้จัดการบุคคล [ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  มัณดาวีต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม [ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม [ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล [ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ลัคกี้ การเม้นท์ แฟคตอรี่ จำกัด ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล [ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตามที่ตกลง
  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล [ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (KBS) ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและประเมินผล [ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่สรรหา/ว่าจ้าง [ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล [ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ [ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ [ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ตามที่ตกลง
  ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาองค์กร [ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง [ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ (รายวัน) [ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ค่าจ้าง 320 -370
  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม [ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  พนักงาน แผนกพัฒนาและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน [ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7) ตามที่ตกลง
  Human Resource and Hunam Resource (All Business Group) [ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  Recruitment Manager (All Business Group) [ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่บุคคล [ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท พลาสโต้แพ็ค จำกัด ตามที่ตกลง
  Page: 1 of 9 page(s)
  แสดง : page 10 25 50 100

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป
   
  Copyright 2008-2010 iThaiJob.com by Bangkok Solutions Co.,Ltd.
  92/46-47 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 17 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-237-7755 แฟกซ์. 02-237-7900