บริษัท เอสไฟฟ์ เทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 21 ซ.พระยาดำรงค์ ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0-2633-0371-4 แฟกซ์.0-2633-0378-9

ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ฮาร์ดแวร์ และเป็นตัวแทนจำหน่ายกาว LOCTITE

   


ตำแหน่งงาน ประเภทงาน เงินเดือน Last Updated

 

Copyright 2008-2010 iThaiJob.com by Bangkok Solutions Co.,Ltd.
92/46-47 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 17 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-237-7755 แฟกซ์. 02-237-7900