บริษัท สีอีซามุไทย จำกัด
เลขที่ 81 ถ.ประดิพัทธิ์ ซอย 9 สามเสนใน กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02-279-9060,02-279-9162,02-618-6938-41 แฟกซ์.02-618-7188

บริษัทนำเข้า จำหน่ายสีซ่อมรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น

   


ตำแหน่งงาน ประเภทงาน เงินเดือน Last Updated

 

Copyright 2008-2010 iThaiJob.com by Bangkok Solutions Co.,Ltd.
92/46-47 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 17 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-237-7755 แฟกซ์. 02-237-7900