บริษัท ไอยมิตร จำกัด
บริษัท ไอยมิตร จำกัด อาคาร เอส เอสพี ทาวเวอร์3 ชั้น 15 เลขที่ 88 ยูนิตเอ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0-2236-1188 แฟกซ์.0-2236-9688

   


ตำแหน่งงาน ประเภทงาน เงินเดือน Last Updated

 

Copyright 2008-2010 iThaiJob.com by Bangkok Solutions Co.,Ltd.
92/46-47 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 17 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-237-7755 แฟกซ์. 02-237-7900